Monika Norman
Ledamot, ordförande
Ekonomi, avtal
Fakturor, bank, försäkring
Medlemsärenden
Huvudkontakt Driftia och Fastum
Föreningens brevlåda
Projekt
GA-bildning i Finnboda

Lars Andersson
Ledamot
Sekreterare/Information
Attest fakturor
Protokoll/dokumentation
Infobox entré
Administration
Hemsida/Infolåda

Projekt

Juhani Hakala
Ledamot
Fastighetsdrift/teknik
Avtal
Garagestädning
Corepark-tillstånd
Kontakt Driftia fastighet

Projekt


Jonas Wallmark
Ledamot
Samtyckesregister inkl. inglasning balkonger
Medlemskontakt
Hemsida
Infobox entré
Gemensamhetslokal
Kameraövervakning
Finnboda Hamn Samfällighet

Gerhard Snellman
Ledamot
Projekt/resurs
Avtal

Christian Koch
Suppleant
Fastighet/drift
Resurs


Karin Moberg
Suppleant
Trädgårdsgrupp
Administration/resurs

Robert Wasserman
Suppleant
Avtalsfrågor
Register
Resurs


Valberedning
Jannicke Horgen, sammankallande
Leo Knutsson