Brf Saltsjö Vy består av 195 medlemmar, 130 lägenheter och 11 080 kvadratmeter fastighet.

Styrelsen i Brf Saltsjö Vy

Styrelsen i Brf Saltsjö Vy sammanträder en gång per månad, utom i juli. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. På årsstämman den 30 maj 2024 valdes följande ledamöter och suppleanter.

Kom gärna till oss med dina idéer eller förslag. Mejla info@saltsjovy.se 

Om du har förslag eller önskemål om större förändringar i föreningen kan du lämna in en motion till årsstämman. 

Monika Norman

Ordförande, ledamot.

Ansvarsområden: Ekonomi och medlemsfrågor


Christina Edward

Ledamot.

Ansvarsområden: Sekreterare och informationsfrågor

Juhani Hakala

Ledamot.

Ansvarsområden: Ekonomi, fastighetsfrågor och garage 

Gerhard Snellman

Ledamot.

Ansvarsområden: Ekonomi och fastighetsfrågor 

Björn Törnquist

Suppleant.

Daniel Norman

Ledamot.

Ansvarsområden: Gemensamhetslokalen, kodbrickor och postbox

 

Tarek Riahi 

Suppleant. 

Digital support 

Christer Carlson

Suppleant.


 

Fastum är Brf Saltsjö Vys ekonomiska förvaltare. 
Läs mer om Fastums uppgifter


Driftia är vår fastighetsförvaltare. 

Läs mer om Driftias uppgifter


Vill du ha kontakt med styrelsen?

Mejla info@saltsjovy.se

Vill du engagera dig i styrelsen?

Det välkomnar vi! Kontakta gärna valberedningen, mer info här intill.

Valberedning i Brf Saltsjö Vy

Robert Wasserman, sam-mankallande
Anders Hall
Anna-Maria Sandström



Finnboda Hamn Samfällighet, FHS

Brf Saltsjö Vy är en av fem bostadsrättsföreningar som är en del av samfälligheten Finnboda Hamn Samfällighet (FHS). FHS ansvarar för ”hästparken”, parkeringarna och garaget vid Finnboda Parkväg samt lekplatsen vid kortändan på Brf Saltsjö Vy.