Styrelse och ansvarsområden 2022/2023

Klicka på namn för mail, men använd i första hand:
info@saltsjovy.se

Monika Norman
Ledamot, ordförande
Ekonomi, avtal
Fakturor, bank, försäkring
Medlemsärenden
Huvudkontakt Driftia och Fastum
Föreningens brevlåda
GA-bildning i Finnboda
Projekt

Maximillian Schönhausen
Ledamot
Ekonomi/Budget
Kameraövervakning
Projekt   

Marina Boltenko
Suppleant
Trädgårdsgrupp
Ekonomi

Lars Andersson
Ledamot
Sekreterare/Information
Attest fakturor
Protokoll/dokumentation
Infobox entré
Administration
Hemsida/Infolåda

Projekt

Mikael Fardin
Ledamot
Fastighetsfrågor, nycklar
Gemensamhetslokalen
Projekt

Muamer Balijaj
Suppleant
Kontakt soprum
 .

Fastum - ekonomisk förvaltare
Medlemshantering
Kodbrickor
Brf-databas
Porttelefon
Garagekö
Garageavtal

Juhani Hakala
Ledamot
Fastighetsdrift/teknik
Attest fakturor
Avtal

Garagestädning
Corepark-tillstånd
Kontakt Driftia fastighet

Projekt

Anna Fagerström
Suppleant
Information/Administration
Brf-dator
Namn på brevlådor vid nyinflyttningar

Valberedning
Jannicke Horgen,
sammankallande

Robert Wasserman