Brf Saltsjö Vy består av 195 medlemmar, 130 lägenheter och 11 080 kvadratmeter fastighet.

Styrelsen i Brf Saltsjö Vy

Styrelsen i Brf Saltsjö Vy sammanträder en gång per månad, utom i juli. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. På årsstämman den 30 maj 2023 valdes följande ledamöter och suppleanter.

Kom gärna till oss med dina idéer eller förslag. Mejla info@saltsjovy.se 

Om du har förslag eller önskemål om större förändringar i föreningen kan du lämna in en motion till årsstämman. 

Maximillian Schönhausen

Ordförande, ledamot.

Ansvarsområden: 

Ekonomi, fakturaattest.

Anna Fagerström

Ledamot.

Ansvarsområden: 

Information, administration.

Juhani Hakala

Ledamot.

Ansvarsområden: 

Fastighet, garage, fakturaattest.

Mikael Fardin

Ledamot.

Ansvarsområden: Fastighet, Gemensamhetslokalen, fakturaattest.

Mikael Agge

Suppleant.

Marina Boltenko

Ledamot.

Ansvarsområden: Ekonomi,  trädgård.

Fastum är Brf Saltsjö Vys ekonomiska förvaltare. 
Läs mer om Fastums uppgifter

Muamer Balijaj

Suppleant.Driftia är vår fastighetsförvaltare. 

Läs mer om Driftias uppgifter


Vill du ha kontakt med styrelsen?

Mejla info@saltsjovy.se

Vill du engagera dig i styrelsen?

Det välkomnar vi! Kontakta gärna valberedningen, se kontaktuppgifter här intill.

Valberedning i Brf Saltsjö Vy

Monika Normanmonikanor4@gmail.com
Robert Wasserman
robert.wasserman@outlook.com


Finnboda Hamn Samfällighet, FHS

Brf Saltsjö Vy är en av fem bostadsrättsföreningar som är en del av samfälligheten Finnboda Hamn Samfällighet (FHS). FHS ansvarar för ”hästparken”, parkeringarna och garaget vid Finnboda Parkväg samt lekplatsen vid kortändan på Brf Saltsjö Vy.