Finnboda med omgivningar

  • Stockholm Vatten och Avfall planerar nu inför byggstart av den nya dagvattentunneln som ska byggas från Sicklaanläggningen vid Hammarbybacken till Saltsjön vid Finnboda. Läs informationsblad nedan från maj 2022 om förberedande arbeten inför den så kallade Östbergatunneln och hur det påverkar oss.
  • Ett tryggt Finnboda. Finnboda Udde har tagit initiativ till att skriva info till oss alla som bor här i området. Syftet är att vi tillsammans ska verka för en trygg och säker bostadsmiljö och förebygga brott, där alla gör sitt yttersta för att bidra till det.
  • Läs infobladet om vad som i november 2021 händer inom bildandet av gemensamhetsanläggningar och samfälligheter här i Finnboda
  • Brf Saltsjö Vy är en av fem bostadsrättsföreningar som är en del av samfälligheten Finnboda Hamn Samfällighet (FHS), som ansvarar för parken, parkeringarna och garaget vid/runt/under Finnboda Parkväg samt lekplatsen vid kortändan på Brf Saltsjö Vy. Läs mer här om det som är aktuellt just nu inom samfälligheten
  • Brf Saltsjö Vy är en av fem bostadsrättsföreningar som är en del av samfälligheten Finnboda Hamn Samfällighet (FHS), som ansvarar för parken, parkeringarna och garaget vid/runt/under Finnboda Parkväg samt lekplatsen vid kortändan på Brf Saltsjö Vy. Läs mer här om det som är aktuellt just nu inom samfälligheten
  • Nyhetssajt om Finnboda och Västra Sicklaön 
  • Planera dina restider för tex Båtlinjen 80, samt för buss 402, som även trafikerar Nacka Forum
  • Läs om Finnboda på Wikipedia
  • Se några bilder nedan från omgivningarna omkring oss nedan. Längre ut på Kvarnholmen finns tex ett utegym som ligger intill parken som vätter upp mot backen till bron. På Kvarnholmens södra sida byggs det för närvarande många bostäder.