Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut din bostadsrätt i andra hand? Det kan gå bra, men du måste först ansöka om tillstånd hos styrelsen.  

Det är endast du som medlem i föreningen som kan hyra ut din lägenhet. 

Du ansöker om tillstånd från styrelsen genom att fylla i en särskild blankett.  

Ifylld och underskriven blankett och kopior på hyreskontrakten skickas till styrelsen i Brf Saltsjö Vy minst 30 dagar innan du har tänkt påbörja uthyrningen. Mejla styrelsen på info@saltsjovy.se eller lägg i styrelsens brevlåda, Finnboda Varvsväg 10B.   

Tillstånd beviljas om du kan styrka ett giltigt skäl för uthyrningen. Giltiga skäl kan vara:

  • Längre tids sjukdom
  • Provboende med partner
  • Arbete eller studier på annan ort
  • Vistelse på anstalt

Mer information om andrahandsuthyrning:

  • Brf Saltsjö Vy tar ut en avgift för andrahandsuthyrning som per år utgör 1/10 av gällande prisbasbelopp (52 500 kr år 2023). Avgiften debiteras månadsvis.
  • Tillståndet ges som regel inte för kortare tid än fyra månader och som längst för tolv månader.
  • Tillstånd beviljas inte för uthyrning till juridisk person (företag, ambassad eller organisationer).
  • Tänk på att du som medlem och kontraktsinnehavare fortfarande är ansvarig för lägenheten. Se till att avgiften till föreningen betalas i tid.
  • Glöm inte att kontrollera med din hemförsäkring vad som gäller för uthyrningen så att det finns ett fullgott skydd.
  • Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke riskerar du att förverka nyttjanderätten till bostaden. Detta är reglerat i bostadsrättslagen, 7 kapitlet 10§ och 7 kapitlet 18§.  

Läs mer om andrahandsuthyrning i paragraf 49 i föreningens stadgar.

Andrahandsuthyrning av garageplats

Uthyrning av garageplats tillåts inte i andra hand. När lägenhetsinnehavare avser att hyra ut sin lägenhet i minst sex månader eller längre tid, kan platsen sägas upp. Alternativen är att innehavaren betalar avgiften och att den egna bilen står på platsen eller att platsen står tom.  

Om platsen sägs upp kan innehavaren ställa sig i garagekön och får då förtur till plats när lägenhetsuthyrningen upphör. Inga garantier om plats kan ges vid uthyrningens upphörande.