Regler för andrahandsuthyrning

Det är endast du som medlem i föreningen som kan hyra ut din lägenhet.
 
Du måste ansöka om tillstånd från styrelsen genom att fylla i alla fält i blanketten minst 30 dagar innan uthyrningen påbörjas. Ifylld blankett ska vara underskriven och lämnas tillsammans med kopior på hyreskontrakten senast 30 dagar före uthyrningen i Brf Saltsjö Vys brevlåda, uppgång 10 B.
 
Det är viktigt att du uppger vem som ska hyra lägenheten, eftersom styrelsen är ansvarig för att veta vem/vilka som bor i föreningen.  
 
Tillstånd beviljas om du kan styrka ett giltigt skäl för uthyrningen. Giltiga skäl är tex:
·     Längre tids sjukdom
·     Provboende med partner
·     Arbete eller studier på annan ort
·     Vistelse på anstalt
 
Tillståndet beviljas som regel ej kortare tid än 4 månader och som längst 12 månader.

Tillstånd beviljas ej för uthyrning till juridisk person såsom företag, ambassad eller organisationer.
 
Tänk på att du som medlem och kontraktsinnehavare fortfarande är ansvarig för lägenheten och att avgiften till föreningen betalas i tid.

Brf Saltsjö Vy tar ut en avgift för andrahandsuthyrning som per år utgör 1/10 av gällande prisbasbelopp (52500 kr år 2023). Avgiften debiteras månadsvis.

I samband med ansökan vill föreningen ha en kopia på hyresavtal, både från uthyraren och det hyresavtal som är upprättat mellan uthyraren och andrahands-hyresgästen.
 
Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke riskerar du att förverka nyttjanderätten till bostaden. Detta är reglerat i bostadsrättslagen, 7 kapitlet 10§ och 7 kapitlet 18§. Glöm inte att kontrollera med din hemförsäkring vad som gäller för uthyrningen så att det finns ett fullgott skydd.

Läs mer om andrahandsuthyrning i paragraf 49 i våra stadgar.
 
Uthyrning av garageplats tillåts inte i andra hand. När lägenhetsinnehavare avser att hyra ut sin lägenhet i minst 6 månader eller längre tid, finns det en möjlighet att säga upp platsen alternativt att innehavaren betalar avgiften och den egna bilen står på platsen eller platsen står tom. Om platsen sägs upp kan innehavaren ställa sig i kön, får då förtur till plats när lägenhetsuthyrningen upphör. Inga garantier om plats kan ges vid uthyrningstillfället upphörande.
 
Person som står i garagekön och erbjuds plats och inte accepterar/godtar den, hamnar sist i kön.