Garage och parkering

Föreningen har 80 garageplatser i garaget på våning minus ett samt två utomhusplatser. 30 av platserna är för elbilar. Det finns också platser för motorcykel och moped. De aktuella priserna för föreningens platser hittar du längre ner på sidan. Vägen in till garaget går via Finnboda Kajväg. 

För att ställa dig i kö till garaget använder du formuläret längre ner på den här sidan. När du skickat in formuläret kommer garageansvarig i styrelsen att höra av sig så fort en plats är ledig. Första gången du skriver avtal om garageplats kommer du att behöva betala en engångsavgift för administrationen på 995 kronor. Avtalet administreras av Fastum


Här är reglerna för garaget:

 • Respektera trafikljus och vid in- och utfart.
 • Fartbegränsning 5 km/tim.
 • Du ska ha ditt parkeringstillstånd synligt i vindrutan även när du står på din egen p-plats.
 • Parkering i garaget är endast tillåten för boende med parkeringstillstånd i garaget.
 • Garageplatser går inte att hyra ut i andra hand.
 • Se till att inga obehöriga tar sig in i eller uppehåller sig i garaget.
 • Kameraövervakning är installerad för allas säkerhet.
 • Du ska själv se till att din parkeringsplats är städad och snygg. Vid vinterväglag, borsta bort snö innan du kör ner i garaget.
 • Du får inte förvara prylar på din parkeringsplats. När fordonet inte är på plats ska platsen vara tom.
 • Boende ska själv agera om någon utan lov använder garageplatsen. Det är inte en styrelsefråga eller fråga för garageansvarig. 
 • Om du ska flytta, kom i håg att säga upp din garageplats. Det kan du också göra via formuläret nedan. 

Fullständiga villkor hittar du i Bilplatsavtal, Hyresavtal garage samt Allmänna avtalsvillkor sidan Blanketter och avtal

Avtal signeras digitalt hos Fastum


Här är priser för 2024:

Garageplats1 150 kr/mån
Garageplats elbil1 470 kr/mån
Utomhusparkering (två platser vid kortsidan av fastigheten)   830 kr/mån
MC-plats i garaget    570 kr/mån
Mopedplats i garaget    330 kr/mån

Kostnaden för el: För elbilar och elhybrider varierar priset per kilowattimme beroende på vad föreningen betalar för elen.  

Parkering på Finnboda Varvsväg

För dig som boende i området finns det även möjlighet att hyra parkering på Finnboda Varvsväg och Finnboda Kajväg. Mejla Corepark: info@corepark.se 

Bilar utanför fastigheten

Undvik att köra på torget utanför fastigheten. Det är störande för de som bor på de nedre våningsplanen och barn leker ofta på torget. Om du ändå behöver köra över torget, kör mycket sakta. 

 • Parkering utanför fastigheten är förbjuden utom på särskilt märkta platser. Uppställning utanför porten är endast tillåten för avlämning och upphämtning.
 • Markerade platser för rörelsehindrade vid vår fastighet är endast avsedda för fordon med särskilt parkeringstillstånd, som ska vara synligt.
 • Ordförande och fastighetsansvarig har rätt att utfärda tillfälligt p-tillstånd för p-platser inom vår förening som inte är uthyrda. 
 • Du kan ringa Corepark om felparkerade fordon. De nås dygnet runt på 08-650 02 15 eller info@corepark.se. Meddelande sänds ut till berörd personal.
 • Om någon av p-automaterna på Finnboda Varvsväg eller Finnboda Kajväg är trasig, kontakta Corepark, 08-650 02 15 eller info@corepark.se.

Formulär för garageplats