Garage och parkering

Föreningen har 80 garageplatser i garaget på våning minus ett och två utomhusplatser. 30 av platserna är för elbilar. Det finns också platser för motorcykel, moped och vanlig cykel. Det går också att hyra boendeparkeringsplats utomhus på Finnboda Varvsväg. 

För att ställa dig i kö till garaget använder du formuläret längre ner på den här sidan. När du skickat in formuläret kommer garageansvarig i styrelsen att höra av sig så fort en plats är ledig. Första gången du skriver avtal om garageplats kommer du att behöva betala en engångsavgift för administrationen på 995 kronor. Avtalet administreras av Fastum

 • Priser och villkor för att hyra garageplats hittar du här
 • Tillägg för elbilar 300 kronor plus 4 kr per kilowatttimme, inkl moms (från 1 januari 2023). KWh-pris kan justeras två gånger per år, uppåt eller neråt.  

Detta gäller i garaget i korthet:

 • Vägen in till garaget går via Finnboda Kajväg.
 • Respektera trafikljus och vid in- och utfart.
 • Fartbegränsning 5 km/tim.
 • Du ska ha ditt parkeringstillstånd synligt i vindrutan även när du står på din egen p-plats.
 • Parkering i garaget är endast tillåten för boende med parkeringstillstånd i garaget.
 • Garageplatser går inte att hyra ut i andra hand.
 • Se till att inga obehöriga tar sig in i eller uppehåller sig i garaget.
 • Kameraövervakning är installerad för allas säkerhet.
 • Du får inte förvara prylar på din parkeringsplats. När fordonet inte är på plats ska platsen vara tom.
 • Boende ska själv agera om någon utan lov använder garageplatsen. Det är inte en styrelsefråga eller fråga för garageansvarig. 

Parkering på Finnboda Varvsväg

Det finns även möjlighet att hyra boendeparkering på Finnboda Varvsväg och Finnboda Kajväg. Mejla Corepark: info@corepark.se 

Bilar utanför fastigheten

Undvik att köra på torget utanför fastigheten. Det är störande för de som bor på de nedre våningsplanen och barn leker ofta på torget. Om du ändå behöver köra över torget, kör mycket sakta. 

 • Parkering utanför fastigheten är förbjuden utom på särskilt märkta platser. Uppställning utanför porten är endast tillåten för avlämning och upphämtning.
 • Markerade platser för rörelsehindrade vid vår fastighet är endast avsedda för fordon med särskilt parkeringstillstånd, som ska vara synligt.
 • Ordförande och fastighetsansvarig har rätt att utfärda tillfälligt p-tillstånd för p-platser inom vår förening som inte är uthyrda. 
 • Du kan ringa Corepark om felparkerade fordon. De nås dygnet runt på 08-650 02 15 eller info@corepark.se. Meddelande sänds ut till berörd personal.
 • Om någon av p-automaterna på Finnboda Varvsväg eller Finnboda Kajväg är trasig, kontakta Corepark, 08-650 02 15 eller info@corepark.se.

Formulär för garageplats