Bra att veta - regler och trivsel

Välkommen till Brf Saltsjö Vy!
Vår fastighet ligger på historisk mark i Finnboda, med adress Finnboda Varvsväg 10 A-D. Vi har Kvarnholmen och Saltsjöqvarn som närmaste grannar och Nacka Forum och Sickla Köpkvarter på gång- och cykelavstånd. Det är lätt att med buss och båt ta sig till Stockholms centrum eller Nacka Strand och Forum Nacka. Det är också en fin upplevelse att promenera längs gångvägen intill farleden hela vägen mellan Saltsjöqvarn och Nacka Strand via Finnboda. Att gå runt Svindersvik på stig och trädäck mm är ett annat motionsalternativ i våra omgivningar.
 
Här skrivs info som är bra för dig att veta som boende och berättar hur du ska bete dig i vår bostadsrättsförening. Utan sortering och inbördes ordning. Tänk på att du ska behandla, agera och vara mot grannar, förening och styrelse som du vill att de ska vara mot dig. 

Föreningens egendom

Var aktsam om och vårda föreningens egendom så att våra gemensamma kostnader hålls nere.
Var sparsam med värme och vattenförbrukning för att på så sätt bidra till att förbättra föreningens ekonomi.
Anmäl skada – se Felanmälan - som omedelbart måste avhjälpas. Anmäl även upptäckt av skadedjur. Vårt fastighetsförsäkringsbolag heter Brandkontoret. All felanmälan ska dock gå via Driftia.

Hänsyn till grannar

 • Borra inte i väggar eller tak efter kl 20.00. Ljudet sprider sig i huset
 • Ta särskild hänsyn efter kl 22.00 så att du inte stör grannar och barn med för hög ljudnivå. Det gäller inte bara hög musiknivå, utan kan också vara användning av tex torktumlare. Även när du befinner dig i våra gemensamma utrymmen, tex Innergården och Terrassen ska du ta särskild hänsyn efter kl 22.00 varje dag
 • Tänk på grannarna under dig när du städar och vattnar blommor på balkong och loftgång. Ta själv hand om det skräp, sand och vatten som resultat av din rengöring/vattning
 • Håll inte för hög ljudnivå på balkongerna, då ljudet ekar mot grannhusen och berget
 • Rök inte på balkonger eller i gemensamma utrymmen. Tänk på grannarna runt omkring
 • Tänk alltid på barnen i första hand.

  Vid oro för våld och våld mot närstående - huskurage
 • Agera som om det brinner
 • Knacka på hos grannen
 • Vid behov - hämta hjälp av andra. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet
 • Ring polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla
 • Ingen kan göra allt - men alla kan göra något
 • Vart tionde barn lever i ett hem där det förekommer våld. 

Säkerhet
Lämna inte port och dörrar olåsta, kontrollera om möjligt så att inte obehöriga kommer in när du passerar portarna. Om dörrarna inte går i lås, kontrollera om det sitter några främmande föremål i lås eller runt golvet, tex småstenar och instuckna småkvistar.
Låna inte ut kodbrickor och nycklar till obehöriga.
Loftgångarna likställs med trapphusen. Räddningstjänst etc måste kunna komma fram om något händer (läs "Vad får finnas på loftgångarna").
Det är förbjudet att lämna och förvara tomkartonger, tidningar, glas eller metall i gångarna på vinden.

Vad får finnas på våra loftgångar
Loftgångarna räknas juridiskt som en del av våra gemensamma trapphus. De hör alltså inte till bostadsrätten. Motsvarande gäller allmänna utrymmen på bottenplan.
Där det finns utrymme vid räcket är det tillåtet att ha ett mindre cafébord med två stolar som inte är av brännbart material. Ingenting får alltså finnas intill fasaden, förutom en mindre dörrmatta av flamsäkert material. Loftgångarna är utrymningsvägar och får absolut inte användas som förvaringsplats. Brandkår och annan blåljuspersonal måste komma fram i nödläge. Om något allvarligt händer och det inte finns en framkomlig väg på loftgångarna fram till dörrarna är styrelsen ansvarig.

Gods- och varuleverans, in- och utflyttning
Vi har automatiska dörröppnare på de flesta av våra dörrar. Ska dörr ställas upp - vid exempelvis en flytt - så är det väldigt viktigt att automatiken stängs av. Ovanför dörren sitter ett reglage som - när dörren är stängd - ska ställas på noll. När dörren inte längre ska vara uppställd: stäng dörren orddentligt, sedan ställer du reglaget på ett.
Vid hämtning och lämning av skrymmande gods, då dörrar och hiss riskerar att bli skadade, ska lägenhetsinnehavaren ta emot leveransen vid ytterdörren och se till att godset/varorna kommer in i lägenheten utan att godset skadas eller att fastigheten har fått någon form av skada. Detsamma gäller vid avlämning av gods från lägenhet. Ett bra exempel är vid in- och utflyttning. Om något sådant skulle hända ska dokumentera och ta bilder på skadan. Tillsammans med info om leverantören ska det skickas digitalt till info@saltsjovy.se alternativt läggas i styrelsen brevlåda i 10 B.
Ovanstående bidrar också till att få mer kontroll på vilka personer som passerar in och ut genom vår fastighet.
 
Hitta hit
Enklast tar man sig till Finnboda Varvsväg med buss 402 från Slussen. Man kan med fördel även använda sig av Sjövägen 80, båten som tar dig till och från Nybroplan på omkring 20 minuter. Här ser du var Finnboda ligger på kartan.
 
Kodbrickor
För att ta sig in i fastigheten måste man använda sig av kodbricka. Observera att lägenhetsnyckeln inte går till entréporten.  Vissa utrymmen i fastigheten kommer man bara till via fastighetsnycklar som enbart personer i styrelsen har tillgång och behörighet till. Läs mer här.   

Porttelefon
Din telefon är kopplad till porttelefonen i entrén. När dina gäster ringer på porttelefonen ringer din telefon och du kan släppa in dina gäster genom att trycka på ”knappen 5”. Då öppnas dörren, vill du däremot inte släppa in den som ringer trycker du ”0”.

Elavtal
Föreningens nätleverantör är Nacka Energi, den leverantören kan lägenhetshavaren inte ändra. Däremot måste du själv välja elhandelsleverantör, dvs den el du förbrukar i lägenheten. Det finns två alternativ, endera tar du över leverantören från säljaren (ställ fråga vid köp), eller så kollar du själv elmarknaden där du väljer mellan ett rörligt eller ett fast elpris. Den gemensamma förbrukningen i föreningens gemensamma utrymmen samt gemensamhetslokalen upphandlas av Skellefteå Kraft.

Namnskyltar
Namnskyltar på brevlådorna och utanför respektive entrédörr sköter föreningen själv. På brevlådorna ska endast de namn stå som finns på "Avtal på upplåtelse av bostadsrätt" eller "Överlåtelseavtal". Övriga boende ska ha en c/o adress.
Har du behov av att kontakta styrelsen angående detta, skicka mail till info@saltsjovy.se.

Cyklar
Fastigheten är utrustad med 4 st cykelförråd. Där ska alla cyklar placeras. Det är inte tillåtet att ha cyklar på loftgångarna eller på någon annan plats inom fastigheten (förutom i din lägenhet naturligtvis).

Barnvagnar
Pga brandrisk och av utrymningsskäl är det inte tillåtet att placera barnvagnar i loftgångar eller trapphus. Föreningen har ett barnvagnsförråd mellan entréerna C och D där barnvagnar ska förvaras om man inte vill ha dessa i sin lägenhet.

Garage/parkeringsplats
Föreningen har omkring 80 garageplatser i garaget på våning -1. För att ställa dig i kö till garaget vänder du dig till Fastum. Observera att du måste ha ditt parkeringstillstånd synligt i vindrutan även då du står på din egen p-plats. Du får ett nytt sådant varje år av garageansvarig i styrelsen.

Parkering i garaget är endast tillåten för boende med parkeringstillstånd i garaget. Garageplatser går inte att hyra ut i andrahand. Det finns även några motorcykelplatser att hyra. Läs mer om garageavtal.
Det är upp till alla som hyr garageplats att se till att inga obehöriga tar sig in i eller uppehåller sig i garaget. Kameraövervakning är installerad i garaget för allas säkerhet. Vägen in till garaget går endsat via Kajvägen. Respektera trafikljus och vid in- och utfart till/från garaget. På grund av allas säkerhet gäller fartbegränsning på 5 km/tim. Det finns även möjlighet till boendeparkering ute på Varvsväg och Kajväg. Om du är intresserad ska du skicka mail till Corepark. I övrigt, kontakta Fastum om du har frågor.

Gästparkering
Föreningen har inga gästparkeringsplatser utan gäster hänvisas till Finnboda Varvsväg eller Kajväg. Registrera ditt reg-nummer i parkeringsautomaten. Du får ingen lapp att sätta synligt i vindrutan. Kostnaden för en dygnsparkering är 75 kr, man kan även parkera ett fåtal timmar.

Trafik på torget och om felparkeringar
Det uppstår då och då små tillbud vid trafikering över Torget pga för höga farter. Observera att området är ett sk. gångfartsområde där trafik förekommer på de gåendes villkor. Det innebär att torgkörning är endast tillåten för hämtning/lämning vid under några minuter vid entréer. Vi ber er alla som har behov att trafikera Torget att göra det med stor försiktighet och hänsyn. Farten får inte vara högre än farten för en gående.
Som boende i Finnboda kan du alltid också ringa Corepark om felparkerade motorfordon eller trasig automat på Varvsvägen eller Kajvägen. De nås dygnet runt på telefon 08-650 02 15 varifrån meddelanden sänds ut till berörd Corepark-personal. Det går också bra att skicka mail till info@corepark.se

Soprum, avfall och återvinning
För att bidra till att undvika skadedjur i vår fastighet är det viktigt att inte lämna soppåsar och annat matavfall utanför sin ytterdörr. Behåll det i lägenheten till dess att du slänger det i soprummen.
När det gäller sophanteringen är stat, kommuner och enskilda medborgare skyldiga att hjälpa till i arbetet med att göra hanteringen av sopor effektivt och hygieniskt. Vi är inget undantag, vår förening deltar också i detta arbete. Det betyder att du ska sortera hushållsavfall och matrester (och inget annat) i våra två gemensamma soprum.
I båda soprummen kan du slänga matavfall i bruna kärl och övrigt hushållsavfall i de gröna kärlen.
Kartonger, glas, tidningar och andra grovsopor få inte slängas i våra soprum. För dessa finns en återvinningsstation/sopanläggning vid rondellen uppe på Kvarnholmsvägen 50 (där gång- och cykelvägen börjar mot Svindersviken och Sickla) samt en vid uppfarten till Kvarnholmen efter vägen som går genom tunneln. För övrigt och skrymmande avfall har Nacka kommun två återvinningscentraler, för öppettider och övrig information, läs mer här.
Våra soprum är alltså bara till för mat- och hushållsavfall. Absolut inte glas, elartiklar, metall, kartonger eller dylikt i våra två soprum!
Felaktig hantering av avfall innebär extra avgifter för bostadsrättsföreningen. Det drabbar i slutändan lägenhetsinnehavarna i form av högre avgifter.
Vid vissa tider på året kan man utnyttja den mobila miljöstationen för farligt avfall. Se Nacka kommuns hemsida. Se också info på de våra olika anslagstavlor i respektive entré.

Gemensamma utrymmen
Gemensamhetslokalen
I föreningen har vi en gemensamhetslokal till höger om entré A som ni kan hyra för gäster. Den kan även användas som festlokal. Priset är 400 kr/dygn (från 1 januari 2023). När er bokning börjar gälla öppnar ni med er kodbricka. Observera att lokalen enbart kan användas för övernattning, barnalas, möten, sammanträden och liknande. Den som behöver en festlokal med många gäster, hög musik eller sent slut, får i stället hyra en annan lokal där grannar inte störs.
Följ överenskomna regler vid användning av gemensamhetslokalen/gästlägenheten.  
Terrassen som du kommer till från våning 7 är en av våra gemensamma platser för trivsel och umgänge. Se därför alltid till att städa och ta med dina sopor när du går därifrån. Klättring på berget är strängt förbjudet. Terrassen har bord, stolar och stor grill samt är trevligt planterad med blommor. Terrassen kan inte bokas, alla boende ska känna dig välkomna.
Innergården är en trevlig plats att träffas och umgås på. den har planteringar, belysning, trädgårdsmöbler och konstverk. Den sk "Knäcken" används som samlingsplats vid olika tillfällen. Från innergården når man också cykelrum och soprum.
När du befinner dig i vår gemensamma utrymmen ska du naturligtvis ska du naturligtvis ta särksick hänsyn till alla dina grannar. Se ovan om "Hänsyn till grannar".
 
Vindsförråd
Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Det är inte tillåtet att ställa lösa föremål utanför förråden. Om du inte vill använda ditt förråd sätt ändå på ett hänglås. Observera att rökning och övrig eldning är absolut förbjuden på vinden.

Renovera/bygga om/förändra
Som bostadsrättsägare har du rätt att göra förändringar i din lägenhet, men om förändringen kan anses vara väsentlig måste alltid styrelsen godkänna den först. Läs paragraf 44 och 45 i våra stadgar som finns tillgängliga här. Lämna in en skrivelse till styrelsen (brevlåda 10 B eller skriv mail till infolådan) där du beskriver vad du ska förändra. Använd mallen som finns under webbportalen Fastum Direkt på "Mina sidor", dit du logga in med bankid. Styrelsen kommer först att ta hjälp av vår fastighetsförvaltare Driftia och följa de regler som är fastställda i våra stadgar när beslut fattas. Observera: Undvik att borra i balkongvägg, den består av en porös puts som är uppsatt på en typ av utegipsskivor. Det finns en sida som beskriver i detalj om hur du ska agera och vad du ska tänka på i samband med en förändring av din lägenhet. Läs här.

Andrahandsuthyrning
Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand ansöker du om tillstånd hos styrelsen. Mer information om vilka regler som gäller samt blankett för ansäkan hittar du under sidan Andrahandsuthyrning.  Obervera att garageplatser inte går att hyra i andrahand.

Höst-/vårstädning
Två gånger om året, normalt i oktober och april, träffas vi för att gemensamt göra fint i och runt vår fastighet samtidigt som vi träffar våra grannar. Vi avslutar städningen med att fika och korv tillsammans. Håll utkik på våra infoboxar om tidpunkter.

Hyra och avgift
Det enklaste sättet att betala månadsavgiften i tid är genom autogiro eller e-faktura. Då dras avgiften direkt från ditt konto i tid utan att du behöver tänka på att skicka in avier för betalning. Se till att du har täckning på kontot den dag som pengarna dras. Gå in på Mina sidor i Fastum Direkt eller kontakta vår ekonomiske förvaltare Fastum för anmälan av autogiro eller e-faktura. Kontaktuppgifter:
Epost fastum: kundsupport@fastum.se
Tele Fastum: 90220 (utan riktnummer)
Webb: www.90220.se
Servicecenter har öppet 7.30-16.00

Om oturen är framme eller om du vill göra en ombyggnad
Felanmälan, anmälan av skada eller frågor om ombyggnad mm i lägenhet: Kontakta Drifta, företaget som sköter vår fastighet. Däremot om en vitvara går sönder efter garantitid, ska du börja med att kontakta ditt försäkringsbolag.
 
Försäkring och skadedjur
Brf Saltsjö Vy har tecknat fastighetsförsäkring med Brandkontoret AB. Där ingår en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Det innebär att du inte behöver teckna detta tillägg via din egen Brf-försäkring. Vid skada ska anmälan alltid gå via Driftia.
Telefonnummer till Anticimex för skadedjursbekämpning är 075-245 10 00

Bredband, TV och Play-tjänst
Vi är via ett gruppavtal ansluten till företaget Ownits bredbands och TV-tjänster via fiber. Hastigheten är upp till 700-1000 mbit/sek vid signalen in till tjänsteföredelaren/fiberkonverteraren i lägenheten. I gruppavtalet med Brf Saltsjö Vy ingår ca 16 HD/TV-kanaler via TV-box, samt möjlighet att streama samtliga kanaler var som helst inom EU och på dina olika plattformar via tjänsten Ownit Play. Månadsavgiften är 176 kr. Där ingår utrustning, utbud och föreningens investeringskostnad. Om medlem vill teckna sig för flera kanaler eller streamingtjänster är det en affär mellan medlemen och Ownit eller annat externt utbud, inte Brf Saltsjö Vy.
I månadsavgiften ingår tjänstefördelare (i elskåpet), router och TV-box samt basinnehåll. Det ägs av av Brf Saltsjö Vy. Utrustningen ska därför alltid lämnas kvar i lägenheten vid flytt, och skall sedan användas av den nya ägaren.    

Sommar och grillning
Dessa grillregler gäller:
Kolgrillning på balkong och loftgång är ej tillåten. Gasol- och el-grill går bra, dock endast el-grill på inglasad balkong.
Gasoltuber skall förvaras i plåtförråd på balkongen och ingen annanstans. Detta enligt gällande brandsäkerhetsregler.
Läs mer i dokumentet från MSB om gasolanvändning.
Grillning på terrassen måste ske på den övre delen. Detta för att minska att grillrök tränger in i närliggande lägenheter. Visa hänsyn.
Lämna inte grillen obevakad på terassen vid grillning. Använd och njut! Glöm inte att ta ditt skräp med dig när du lämnar terrassen.

Om det börjar brinna
Det finns en sida som beskriver hur du ska agera om det börjar brinna. Läs här!
Förebygg brand hemma - checklista
• Rök aldrig i sängen. Det är den vanligaste orsaken till dödsbränder
• Stanna hemma när tvättmaskinen, diskmaskinen eller torktumlaren är igång
• Täck inte över elektriska element
• Se till att lampor/spotlights inte är nära något brännbart eller kan trilla ner
• Byt blinkande lysrör. De kan överhettas. Byt glimtändaren samtidigt
• När hårtorkar, mobilladdare, datorer inte används - dra ur kontakten
• Var rädd om sladdar. En trasig sladd kan orsaka kortslutning och brand
• Ställ värmeljus var för sig. Om de står tätt ihop kan värmen bli så hög att allt stearin antänds och skapar en kraftig låga
• Se till att det är fritt ovanför tända ljus och att de står stadigt
• Använd inte ljus med ingjutna dekorationer
• Blås ut ljusen när du lämnar rummet.

Felanmälan
Läs allt om felanmälan här.

Om du störs av grannar - fyll i störningsblankett

Upplever du störningar i ditt boende från din omgivning måste dessa störningar rapporteras på denna blankett/störningsschema. Den ska sedan lämnas till styrelsens postbox på Finnboda Varvsväg 10 B. Den ska innehålla uppgift om varifrån störningen upplevdes, tidpunkt och vilken typ av störning. Avvakta gärna dokumenterat inskick tills du har upplevt några händelser. Känns det obehagligt att påtala problemet för din granne får du ringa polisen om störningen upplevs stor. Styrelsen agerar mot den som stör i första hand om det finns ett dokumenterat mönster på störning över tid. Parallellt med att du fyller i din blankett kan du rapportera störningen till vår infolåda där mailet även sparas.

Övriga frågor
Skicka ett mail till infolådan eller lämna ett skriftligt meddelande i styrelsens brevlåda i enté 10B.