Här är våra Husregler

Vi är unga och gamla, barnfamiljer och singlar, hundägare och joggare. För att vi ska kunna samsas på bästa sätt och trivas tillsammans behöver vi hålla oss till våra Husregler.


I N N E H Å L L 

Andrahandsuthyrning

Avgift och hyra

Balkong

Barnvagnar

Brand, förebygg

Cyklar

Flytta in, flytta ut

Garage och parkering

Gemensamhetslokalen

Gods- och varuleverans

Höst- och vårstädning

Ljud och buller

Loftgångarna

Namnskyltar

Renovera, bygga om, förändra lägenheten

Rökning förbjuden

Sopor, sopsortering och grovsopor

Ställa upp porten

Störande grannar

Terrassen och innergården

Vinden

Vindsförråd


Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand ansöker du om tillstånd hos styrelsen. Mer information om vilka regler som gäller samt ansökningsblankett hittar du här.

Garageplatser går inte att hyra ut i andrahand. 


Avgift och hyra

Betala månadsavgiften och eventuell hyra för garageplats i tid. Enklast gör du det med autogiro eller e-faktura. Läs mer på sidan om Ekonomisk förvaltning

Balkong

Av hänsyn till dina grannar, rök inte på balkongen.

Tänk på grannarna under dig när du städar och vattnar blommor på din balkong, så att det inte rinner över eller flyger ner skräp.

Grillning är tillåten med gasol- eller elektrisk grill. På inglasade balkonger gäller endast elgrill.

Gasoltub ska förvaras i plåtförråd på balkongen enligt brandsäkerhetsreglerna. Läs denna info från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

Observera: Undvik att borra i väggar, tak och golv på balkongen. Väggen består av porös puts på utegipsskivor.

 

Barnvagnar

Barnvagnar ska antingen ställas i barnvagnsförrådet mellan entréerna C och D, eller i din lägenhet. Det är inte tillåtet att ställa barnvagnar i loftgångar eller trapphus.

 

Brand, förebygg

Alla bostäder ska enligt lag ha minst en fungerande brandvarnare. Rekommendationen är också en sex kilos pulversläckare och en brandfilt. Laddar du batteri till elcykel eller elsparkcykel inomhus bör du göra det under uppsikt. 

 

Cyklar

Cyklar ska ställas i något av våra fyra cykelförråd. Det är inte tillåtet att ha cyklar på loftgångarna eller på någon annan plats inom fastigheten (förutom i din lägenhet förstås).

 

Flytta in, flytta ut

Vi har automatiska dörröppnare på de flesta av våra dörrar. Ska porten ställas upp, vid till exempel en flytt, så måste automatiken stängas av. Om den inte stängs av kommer automatiken att gå sönder. Den måste då lagas till en kostnad som hamnar på vår förening. 

Vid in- och utflyttning ska lägenhetsinnehavaren se till att möbler med mera kommer in i eller ut ur lägenheten utan att fastigheten skadas. 

Om skada uppstår ska du ta bilder på skadan. Skriv ner hur, var och när skadan uppstod och vilket företag som var inblandat.  Mejla till info@saltsjovy.se eller lägg i styrelsens brevlåda på Finnboda Varvsväg 10 B.

 

Garage och parkering

 

Gemensamhetslokalen

Vår trevliga gästlägenhet och festlokal kan hyras av alla medlemmar. 

 

Gods- och varuleverans

Vi har automatiska dörröppnare på de flesta av våra dörrar. Ska porten ställas upp, vid till exempel gods- eller varuleverans, så måste automatiken stängas av. Om den inte stängs av kommer automatiken att gå sönder. Den måste då lagas till en kostnad som hamnar på vår förening. 

Vid hämtning och lämning av skrymmande gods ska lägenhetsinnehavaren ta emot leveransen vid porten och se till att godset/varorna kommer hela vägen in i lägenheten utan att fastigheten skadas. Detsamma gäller vid avlämning av gods från lägenhet. 

Om skada uppstår ska du ta bilder på skadan. Skriv ner hur, var och när skadan uppstod och vilken leverantör som var inblandad.  Mejla till info@saltsjovy.se eller lägg i styrelsens brevlåda på Finnboda Varvsväg 10 B.

 

Höst- och vårstädning

Två gånger om året, oftast i oktober och april, träffas vi medlemmar för att gemensamt göra fint i och runt vår fastighet. Samtidigt lär vi känna varandra lite grann. Vi avslutar städningen med att fika tillsammans. Håll utkik på våra infotavlor om tidpunkter.

 

Ljud och buller

Klockan 22 ska det vara tyst och lugnt i huset. Sänk volymen och stäng av tvättmaskin och torktumlare. Ta också extra hänsyn om du befinner dig på innergården, terrassen eller på din balkong. Och om du ska borra i väggar eller tak, sluta senast kl 20. Oljudet sprider sig i hela huset och väcker barnen. Blir du störd av grannen? Läs under rubriken Störande grannar längre ner på denna sida.

 

Loftgångarna

Loftgångarna räknas juridiskt som trapphus och är alltså inte en del av din lägenhet. Om det finns utrymme får du vid räcket ha ett mindre cafébord med två stolar som inte är av brännbart material. Du får också ha en liten dörrmatta av flamsäkert material framför dörren. Ingenting annat får finnas intill fasaden. Du får inte ställa barnvagnar, cyklar eller skräppåsar på loftgången. Brandkår och annan blåljuspersonal måste kunna komma fram även i mörker och rök. Om något allvarligt händer och det inte finns en framkomlig väg på loftgångarna fram till dörrarna anses styrelsen vara ansvarig.  

När du städar på loftgången, tänk på att inte sopa ner skräpet till grannen under dig.

 

Namnskyltar

Namnlappar för brevlådorna och utanför respektive entrédörr har styrelsen hand om. På brevlådorna ska endast de namn stå som finns på ”Avtal på upplåtelse av bostadsrätt” eller ”Överlåtelseavtal”. Eventuella övriga boende ska ha en c/o-adress. Behöver du nya namnlappar, mejla styrelsen på info@saltsjovy.se.


Renovera, bygga om, förändra lägenheten

Som bostadsrättsinnehavare har du rätt att göra förändringar i din lägenhet. Det är viktigt att läsa på innan du sätter igång. Om förändringen kan anses vara väsentlig måste styrelsen alltid godkänna den innan du sätter igång.  

 

Rökning förbjuden

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen. Av hänsyn till dina grannar och inte minst barn, undvik också att röka på din balkong.

 

Sopor, sopsortering och grovsopor

Ställ inte soppåsar utanför din ytterdörr, de drar till sig skadedjur.

 

Ställa upp porten

 

Störande grannar

Blir du störd någon enstaka gång, påtala problemet för din granne. Om det känns hotfullt, ta hjälp av en annan granne eller ring polisen. 

Handlar det om återkommande störningar, börja med att dokumentera dem. Det gör du med hjälp av denna blankett: Störningsschema. Fyll i uppgift om varifrån störningen upplevdes, datum och klockslag för störningen och typ av störning. Dokumentera gärna störningarna under en tid innan du skickar in blanketten. Den ifyllda blanketten lägger du sedan i styrelsens postbox på Finnboda Varvsväg 10 B, eller ta ett kort på blanketten och mejla till info@saltsjovy.se.

 

Terrassen och innergården

Vår fina terrass med grillplats kan utnyttjas gratis av alla medlemmar. Det finns också en innergård som är till för alla. 

 

Vinden

Ingenting får lämnas i gångarna på vinden. Observera att rökning är förbjuden.

 

Vindsförråd

Det är förbjudet att ställa föremål i gångarna utanför förråden. Om du inte vill använda ditt förråd, sätt ändå på ett hänglås. Observera att rökning är förbjuden.