Rutiner vid köp och sälj

När man köper eller säljer en bostadsrätt är det ofta några moment som är specifika för just den förening du ska flytta till eller från. Din mäklare har säkert koll, men det kan ändå vara bra att ha en checklista. Här är det som gäller i vår förening, Brf Saltsjö Vy.


Rutiner vid köp

Här är moment som ska ingå när du köper en lägenhet i Brf Saltsjö Vy. 

Före köpet

 • Köpprocessen hanteras av din mäklare och Fastum, som sköter Brf Saltsjö Vys administration. Inga handlingar ska skickas till Brf Saltsjö Vy.
 • Innan köp av bostadsrätten kan genomföras ska Brf Saltsjö Vys styrelse godkänna dig som medlem. Styrelsen och Fastum har en process kring det, och meddelar mäklaren när det är klart. 

Hos mäklaren

 • Nycklar. Säljaren ska överlämna nycklar till bostaden och postboxen. Om du inte får ta över säljarens lås till vindsförrådet måste du själv ordna ett lås till det.  
 • Digitalt samtycke. Samtycke till att styrelsen kommunicerar med dig via mejl, här är blanketten.
 • Inglasad balkong. Om balkongen är inglasad ska du skriva under ansvarsdokumentet inglasning av balkong. Se även information som beskriver regelverket kring inglasningen.

Styrelsen i Brf Saltsjö Vy

 • Garage. Om du ställt dig i kö för garageplats får du information från garageansvarig i styrelsen när du fått en.
 • Kodbrickor och porttelefonregister. Nyckelansvarig i styrelsen kontaktar dig i god tid innan inflyttning så att du kan kvittera ut dina nyckelbrickor, 3 st till ett självkostnadspris om 300 kr/ bricka samt skriva på ett samtycke för att kunna stå med i registret för porttelefonen.  
 • Namnlappar. När du flyttar in får du namnlappar till brevlådorna i din postbox i entrén. Om du behöver en ny skylt för ”reklam/ingen reklam”, så mejla styrelsen på info@saltsjovy.se.

Vid inflytt

 • Ställ upp porten rätt. Var noga med att följa instruktioner om hur du ställer upp porten på rätt sätt. Annars går den automatiska dörröppnaren sönder och föreningen måste bekosta lagning. 

Läs mer här: Att ställa upp porten

Hos Fastum
 • Blankett för porttelefonregister. 
 • Kodbrickor till porten. 

Rutiner vid sälj

Här är moment som ska ingå när du säljer en lägenhet i Brf Saltsjö Vy. 

 • Nycklar. Lämnas direkt till köparen, oftast i ett möte med mäklaren.
 • Kodbrickor. När du flyttat ut, lägg kodbrickorna i ett kuvert i styrelsens postbox, Finnboda Varvsväg 10B.
 • Vid flytten. Var noga med att följa instruktioner om hur du ställer upp porten på rätt sätt, annars går den automatiska portöppnaren sönder och måste lagas på föreningens bekostnad. 

Läs mer här: Att ställa upp porten

Styrelsen i Brf Saltsjö Vy

Garage. Om du hyr garageplats av föreningen, kom ihåg att säga upp den i god tid innan du flyttar.