Om det börjar brinna

Om olyckan är framme och det börjar brinna någonstans i fastigheten eller i vår närhet är det viktigt att du som boende vet hur du ska agera. Vår brandsäkerhetsleverantör har lämnat ut information via post till hushåll i föreningen. De dokumenten kan du även läsa här:
- Lägenhetspaket för brandvarnare och brandsläckare
- Information om brandskydd till boende
- Skydda dig och dina grannar mot brand

Om det börjar brinna i din lägenhet
·         Försök att släcka elden
·         Kan du inte det, ring 112
·         Stäng alla dörrar och fönster
·         Utrym lägenheten, varna snabbt dina grannar på samma plan och ta dig ned till markplan via trapporna, eller
Om utgången från trapphuset till entrén på markplan av någon anledning är stängd (på grund av arbete eller annat), gå ned ytterligare en trappa till garaget och gå ut den vägen. OBS, detta gäller i entréerna A och C.
Om du bor i uppgång B eller D, där trapporna inte går ned till garaget, så måste du ta dig upp till vindsvåningen och gå till trapphus A eller C för att ta dig ned till garaget eller entrén.
Om det brinner på vinden: gå till 8:e våningen, där når du trapphuset bredvid och kan därifrån gå nedåt.
Ytterligare vägar ut ur ett brinnande hus är terrassen, 7:e våningen, trapphus C, samt cykel- och soprummen och grinden mot lekplatsen.

·         Varna andra.

Om det börjar brinna någon annanstans i fastigheten
·         Om du upptäcker brand, försök släcka, annars ring 112 och varna andra. Gör dig bekväm med var brandvarnare finns utplacerade i fastigheten.
·         Om du befinner dig i din lägenhet, se om du kan undvika elden och ta dig ut (se ovan). Annars: stäng dörrar och fönster, lägenheten är en brandcell    som håller elden ute i åtminstone 60 minuter. Balkongen kan användas som evakueringsplats, om det inte brinner omkring den.
·         Om du befinner dig utanför lägenheten, undvik rökfyllt trapphus och loftgång, försök att ta dig ut (se ovan) eller gå in i din lägenhet. Använd aldrig hissen.

Om det börjar brinna i garaget
·         Försök släcka med brandsläckare som finns i anslutning till uppgång A och C.
·         Om det inte fungerar, ta dig snabbt ut via de märkta nödutgångarna i uppgång A och C eller nödutgångsdörren i porten. Kom ihåg att stänga den efter dig.
·         Ring 112 och varna andra.

Om det börjar brinna i vår närhet
·         Ring 112 och varna andra.
·         Stanna inomhus och stäng alla dörrar och fönster
·         Räddningstjänsten har instruktioner att sköta avstängning av fläktsystem i respektive uppgång i vårt hus. De har även besiktat vår fastighet ur brandsynpunkt hösten 2020 och vi får högsta betyg.
·         I övrigt, följ räddningstjänstens anvisningar.

Om ventilation och fläktsystem
·         På vinden sitter en rökdetektor som känner av brandrök i ventilationssystemet. Om den känner av brandrök från någon eller                 några köksfläktar i huset stängs hela ventilationssystemet ner.  
·         Räddningstjänsten har instruktioner att sköta avstängning av fläktsystem i respektive uppgång i vårt hus i händelse av brand i             vårt hus eller i vår närhet.
 
Detta är också bra att veta
·         Gör dig bekant med var brandsläckarna i huset är belägna.
·         Dörrarna till vinden och till trapphusen måste alltid vara stängd, de är branddörrar. Om du upptäcker att en dör inte stängs
automatiskt, så kan du göra en felanmälan till Driftia eller skicka ett mail till infolådan.
·         Huset är byggt så att varje lägenhet har funktionen som en brandcell
·         Använd aldrig hissen i samband med brandtillbud.  
·         Om du måste ta dig genom rök, kryp på golvnivå, där finns mest syre.
·         Kontrollera då och då att din brandvarnare fungerar. Vid behov byt batteri.
·         Införskaffa en brandfilt och gärna en brandsläckare, det är en bra livförsäkring.
-         MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har gett ut en skrift om vad man ska tänka på vid användning av gasol.                  Läs den här och tänk extra på vad som gäller avseende grillning på balkong, oavsett om den är inglasad eller inte.            


Observera att styrelsen följer riktlinjer och har kunskap om brandbesiktningar, ventilation, fläktsystem, rökgångar, användning av gasol, nödbelysning och skyltar etc.

Finnboda november 2019, uppdateringar gjorda december 2020
Styrelsen, Brf Saltsjö Vy