Brand, viktig information

Om det börjar brinna i din lägenhet: 

 1. Försök att släcka elden.
 2. Kan du inte det, larma 112.
 3. Stäng alla dörrar och fönster.
 4. Utrym lägenheten, varna snabbt dina grannar på samma plan och ta trapporna ned till entréplan noll.
 5. Använd inte hissen.

Om det inte går att ta sig ut via entréplan:

I uppgång A och C kan du gå ut via garaget på plan minus ett.

I B och D går inte trapporna ner i garaget, så då måste du ta trapporna upp till vindsvåningen och gå till trapphus A eller C. Ta sedan trapporna ner till garaget på plan minus ett.  

Fler utgångar:

 • Uppgång C, våning 7, gå ut på terrassen.
 • Via cykelrummen och soprummen.
 • Vid Gemensamhetslokalen vid uppgång A finns en grind ut mot lekplatsen.
 • Om du är på vinden, gå ut i trapphuset och ta trapporna ner.

 

Om det börjar brinna någon annanstans i fastigheten:

 • Om du upptäcker brand, försök släcka, annars ring 112 och varna andra.
 • Kolla var brandvarnare finns utplacerade i fastigheten.
 • Om du befinner dig i din lägenhet, se om du kan undvika elden och ta dig ut (se ovan).
 • Annars: stäng dörrar och fönster, lägenheten är en brandcell som håller elden ute i minst 60 minuter.
 • Balkongen kan användas som evakueringsplats, om det inte brinner omkring den.
 • Om du befinner dig utanför lägenheten, undvik rökfyllt trapphus och loftgång, försök att ta dig ut (se ovan) eller, om möjligt, gå in i din lägenhet.

 

Om det börjar brinna i garaget:

 1. Försök släcka med brandsläckare som finns i anslutning till uppgång A och C.
 2. Om det inte fungerar, ta dig snabbt ut via de märkta nödutgångarna i uppgång A och C eller nödutgångsdörren i porten. Stäng porten den efter dig.
 3. Ring 112.
 4. Varna andra.

 

Om det börjar brinna i närheten:

 1. Ring 112 och varna andra.
 2. Stanna inomhus och stäng alla dörrar och fönster.
 3. Följ räddningstjänstens anvisningar.

Räddningstjänsten har instruktioner att sköta avstängning av fläktsystem i respektive uppgång i vårt hus.

 

Om ventilation och fläktsystem:

 • Räddningstjänsten har instruktioner att sköta avstängning av fläktsystem i respektive uppgång i vårt hus i händelse av brand i vårt hus eller i vår närhet.

Förebygg brand i din lägenhet:

 • Alla bostäder ska enligt lag ha minst en fungerande brandvarnare. Kontrollera då och då att din brandvarnare fungerar. Vid behov byt batteri.
 • Rekommendationen är också en sex kilos pulversläckare och en brandfilt. Bra livförsäkringar.
 • Var försiktig med levande ljus. Lämna dem aldrig obevakade. 
 • Var försiktig vid grillning på balkong och terrass. 
 • Gasolflaskor måste förvaras rätt. De får till exempel inte förvaras på vinden. Läs denna information från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. 
 • Laddning av litiumjonbatterier, till exempel till elcykel eller elsparkcykel, innebär en brandrisk. Ladda under uppsikt. Läs Elsäkerhetsverkets rekommendationer 

Här hittar du information från föreningens brandsäkerhetsleverantör Brandsäkra:

 

Detta behöver du också ha koll på:

 • Ta reda på var brandsläckarna i fastigheten finns.
 • Dörrarna till vinden och trapphusen ska alltid vara stängda, de är branddörrar. Om du upptäcker att en dörr inte stängs automatiskt, gör en felanmälan till Driftia.
 • Huset är byggt så att varje lägenhet har funktionen som en brandcell.
 • Använd aldrig hissen i samband med brand.
 • Om du måste ta dig genom rök, kryp på golvnivå, där finns mest luft. 

Styrelsen följer självklart gällande riktlinjer och har kunskap om brandbesiktningar, ventilation, fläktsystem, rökgångar, användning av gasol, nödbelysning och skyltar etc. Räddningstjänsten besiktade vår fastighet ur brandsynpunkt hösten 2020 och den fick högsta betyg.