Felanmälan

Du kan också ringa 08–744 44 33 på vardagar kl 8–16.

AKUTA ÄRENDEN utanför kontorstid: Ring Driftias fastighetsjour, 08–744 09 50. Du kommer då direkt till den som ansvarar för veckans jour. 

Detta ska du felanmäla till Driftia:

  • Fel i fastigheten (utom på hissen).
  • Fel i din bostad (utom vitvaror).
Har du tappat bort en lägenhetsnyckel eller en kodbricka? Mejla info@saltsjovy.se.  


Om du får en skada i din lägenhet

Om du får en skada i din lägenhet ska du felanmäla detta till Driftia. De gör en första bedömning om skadan innebär någon form av försäkringshantering och om det ska belasta din egen hemförsäkring eller föreningens fastighetsförsäkring. 

Om dina vitvaror går sönder

Garantitiden har gått ut för de vitvaror som fanns vid inflyttningen 2014. Om någon av dina vitvaror gått sönder kan du kolla om skadan ersätts via din hemförsäkring. Om du som boende upptäcker att även fastigheten har blivit skadad, till exempel av en vattenläcka, ska den boendes försäkringsbolag ta kontakt med föreningens försäkringsbolag Brandkontoret.  


Skadedjur 

Kontakta Anticimex, 075 245 10 00.  Uppge att fastigheten är försäkrad i Brandkontoret. Det kostar inget, ingen självrisk behöver betalas. 

Fel på hissen

Kontakta Schindler Hiss, 020–31 33 33. 

  • Innan du felanmäler hissen, kontrollera gärna att det inte ligger grus i skåran längs golvet där hissdörren ska glida. Ibland är felet så enkelt att åtgärda. 

Fel på bredband eller TV

Kontakta föreningens bredbandsleverantör Ownit: 08–525 07 300.