Fastighetsförvaltning: Driftia

Vår fastighet och våra lägenheter sköts om av Driftia Förvaltning AB. En gång per vecka arbetar fastighetsskötaren i fastigheten, oftast på torsdagseftermiddagar.  

Driftias ansvarsområden:

  • Fel i fastigheten (utom på hissen).
  • Fel i din bostad (utom vitvaror).

Om du som privatperson vill ha praktisk hjälp, kontakta gärna Driftia. Här hittar du kontaktuppgifter


  • Hissen sköts av Schindler Hiss AB.  
  • Städning sköts av företaget Söder om Söder.
  • Markskötsel, sandning och snöröjning utanför entréerna sköts av PB Mark & Miljö AB.