Förändring/ombyggnation av lägenhet


Om du vill förändra/bygga om din lägenhet ska du börja med att läsa
 § 45 i våra stadgar.  

Innan du sedan påbörjar ditt renoveringsprojekt, ska du skicka in ett Förändringsdokument som finns i Fastums webbportal Fastum Direkt under Mina Sidor, där det finns ett dokument/en mall som du ska fylla i, samt dina ritningar till styrelsen via vår brevlåda i 10 B eller ett mail till  infolådan. Det behöver göras minst två månader innan arbetet förväntas påbörjas. Detta för att du ska få möjlighet att komplettera eventuellt ofullständig ansökan/anmälan (vi tar hjälp av Driftia) samt att styrelsen ska ha tid att bereda ditt ärende på ett styrelsemöte. Styrelsen sammanträder normalt 1 gång/månaden (juli månad undantagen). Vi återkopplar till dig om status efter ett styrelsemöte.

Här presenteras det regelverk du ska följa när ombyggnaden har godkänts av Brf Saltsjö Vy:s styrelse.
 
1. Krävs det en bygganmälan eller bygglov? Du har som boende ansvara att ta reda på det via kommunens föreskrifter.

2. Om du skall göra ändringar i konstruktionen krävs alltid ett skriftligt utlåtande från konstruktör. Ta i första hand kontakt med Driftia , Läs mer här. Observera att styrelsen i Brf Saltsjö Vy hänvisar alla ombyggnadsärenden till Driftia, efter att ha fått en presentation av ritningar och gett ett generellt utlåtande till dig (se ovan). Generellt brukar föreningar vara mycket restriktiva med att godkänna konstruktionsförändringar. Är styrelsen det minsta tveksam om hur den bärande konstruktionen påverkas meddelar vi också det i samband med godkännande.

3. Beroende på utförande och åtgärd ska du ta fram ritningshandlingar t ex vid ansökan om att flytta kök eller badrum etc.

4. Du måste anlita certifierade hantverkare när det avser våtrum/tätskikt. Men även avseende säkert vatten, el och ventilation.

5. Föreningen rekommenderar att du i övrigt anlitar hantverkare som har gällande försäkringar för sitt uppdrag.

6. Vid ombyggnationer som kan påverka ventilation ska besiktningsutlåtande från certifierad sakkunnig kontrollant användas. Dessa kontakter ska tas via Driftia. Vårt centrala ventilationssystem är känsligt, och en störning kan påverka alla lägenheter i huset. En köksfläkt, exempelvis, får inte byggas in i systemet.

7. När renoveringen är slutförd ska du anlita en certifierad besiktningsman som godkänner renoveringen och skicka in detta dokument till styrelsen. Ta hjälp av Driftia.

8. Du ska vara medveten om att du som boende är kvalitetsansvarig gentemot föreningen och att samtliga arbeten ska utföras fackmannamässigt . Läs mer på Boverket och Hus.se.

9. Kontakta dina grannar om att du är på gång att bygga om/renovera.

10. Samtliga kostnader i samband med din renovering/ombyggnad får du betala själv.