Att bo i vår bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt blir du samtidigt medlem i en bostadsrättsförening. Tillsammans äger vi fastigheten och alla gemensamma ytor. Du kan aldrig förlora din bostadsrätt så länge föreningen finns och du uppfyller dina skyldigheter.

Stadgar

I stadgarna framgår vilka rättigheter och skyldigheter du som bostadsrättshavare och föreningen har gentemot varandra. Vanligtvis ansvarar du för din lägenhet medan föreningen ansvarar för övriga utrymmen, som t ex uteplatser, innergård, trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen. Föreningen ansvarar också för ledningar som förser fastigheten med värme, el, vatten, ventilation och avlopp.
Läs mer om årsredovisningar och stadgar här.


Styrelse och årsstämma

Varje år har föreningen årsstämma. Genom att delta i val av styrelse och lämna förslag och synpunkter har du möjlighet att påverka ditt boende och de beslut som ska fattas på stämman. Du kan till exempel vara med att bestämma om vad som ska finnas på gården som t ex gungor och sandlådor, plantering av träd och buskar osv. Läs mer här.

Avgifter och hyror till föreningen

Varje månad betalar du avgift och eventuella hyror till föreningen. Det finns en typ av avgift och två typer av hyror i Brf Saltsjö Vy, intäkter för föreningen som ska täcka löpande kostnader och avskrivningar på fastigheten:
1. En avgift för din bostadsrätt, som baserar sig på det andelstal lägeheten har beroende på dess. I den avgiften ingår även bredband och TV utifrån ett gruppavtal som föreningen har tecknat med leverantören Ownit.
2. Du som hyr garageplats i garaget (ev handikapp-plats ute) betalar en månatlig hyra som räknas upp med 3 % varje år enligt avtal.
3. Du som hyr gemensamhetslokal blir påförd dygnsavgift beroende på antal dygn. Kostnaden påförs avgiftsavin kvartalet efter att du har hyrt lokalen.    Du ansvarar själv för din lägenhet

Som ägare är du ansvarig för skador som uppkommer på din bostadsrätt. Du måste själv hålla lägenheten i gott skick och betala för underhåll och reparationer av t ex vitvaror, golv, väggar, dörrar och tak. Du kan göra många förändringar i lägenheten, men inga större förändringar får göras utan tillstånd från styrelsen. Det gäller bland annat ingrepp i bärande konstruktioner, ändringar av stamledningar och uppsättning av markiser. Här kan du läsa mer om det.