I våra gemensamma utrymmen finns många vackra växter.
Konstverk på innergården av skulptören Aline Magnusson.
Innergården ramas in av en bergvägg från 1800-talets varvsverksamhet.

Att bo i bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt blir du samtidigt medlem i en bostadsrättsförening. Alla vi medlemmar äger fastigheten och alla gemensamma ytor tillsammans. Du kan inte förlora din bostadsrätt så länge bostadsrättsföreningen finns och du uppfyller dina skyldigheter. 

Bostadsrättsföreningens stadgar

I stadgarna framgår vilka rättigheter och skyldigheter du som bostadsrättshavare och föreningen har gentemot varandra. Vanligtvis ansvarar du för din lägenhet medan föreningen ansvarar för övriga utrymmen, till exempel uteplatser, innergård, trappuppgångar och andra gemensamma utrymmen. Föreningen ansvarar också för ledningar som förser fastigheten med värme, el, vatten, ventilation och avlopp.

Styrelse och årsstämma

Varje år har föreningen årsstämma. Genom att delta i val av styrelse och lämna förslag och synpunkter har du möjlighet att påverka ditt boende och de beslut som ska fattas på stämman.

Avgifter och hyror till föreningen

Varje månad betalar du avgift och eventuella hyror till föreningen. Intäkterna ska täcka löpande kostnader för föreningen och avskrivningar på fastigheten. 

Det finns en typ av avgift och två typer av hyror i Brf Saltsjö Vy:

  1. En månadsavgift för din bostadsrätt, som baserar sig på det andelstal lägenheten har beroende på dess storlek. I avgiften ingår bredband och TV utifrån ett gruppavtal som föreningen har tecknat med leverantören Ownit.
  2. Du som hyr garageplats betalar en månatlig hyra för den. 
  3. Du som bokar och hyr gemensamhetslokalen får betala hyra per dygn för den. Kostnaden läggs på avin för månadsavgiften en tid efter att du har hyrt lokalen. 

Försäkring

Du måste alltid ha en egen hemförsäkring. 
Brf Saltsjö Vy har avtal med fastighetsförsäkringsbolaget Brandkontoret.

Du ansvarar själv för din lägenhet

Som ägare är du ansvarig för skador som uppkommer på din bostadsrätt. Du måste själv hålla lägenheten i gott skick och betala för underhåll och reparationer av till exempel kylskåp och andra vitvaror, golv, väggar, dörrar och tak. Du kan göra många förändringar i lägenheten, men för större förändringar måste du söka tillstånd från styrelsen. Det gäller bland annat ingrepp i bärande konstruktioner, ändringar av stamledningar och uppsättning av markiser. För inglasning av balkong måste du också söka bygglov av Nacka kommun. 

Vem ansvarar om något händer din lägenhet eller föreningens fastighet?

Om något händer, vem har ansvaret: Bostadsrättsinnehavaren eller bostadsrättsföreningen?

Vid tveksamheter i försäkringsfrågor mellan Brf Saltsjö Vy och dig som medlem, ta alltid kontakt med fastighetsförvaltaren Driftia.