Att ställa upp porten

Fastigheten har automatiska dörröppnare på många av våra dörrar. Ska porten ställas upp, vid till exempel en flytt, så måste automatiken stängas av.  Det är enkelt och viktigt.

Om automatiken inte stängs av kommer automatiken att gå sönder. Den måste då lagas till en kostnad som hamnar på vår förening.  

Gör så här

  • När porten är stängd, ställ vredet ovanför dörren på ”0”.  

För att återställa:

  • När porten är stängd, ställ vredet ovanför dörren på ”1”. 

Om du behöver stege hittar du den i ett av soprummen, som du kommer in i med kodbricka.

 

 
Knappen du ska vrida på sitter ovanför porten.