Välkomstbrev till nyinflyttade

Hej nya granne!  


Varmt välkommen till Brf Saltsjö Vy! Vad roligt att du valt att skaffa lägenhet i vår bostadsrättsförening. Hoppas att du ska trivas!

Det kan vara mycket att hålla reda på när man flyttar, så vi ska försöka hålla oss hyfsat kort. Information om hur processen för lägenhetsköp ser ut i vår förening hittar du på den här sidan.  

I slutet av detta brev får du tips om hur du håller dig uppdaterad framöver om vad som händer i din bostadsrättsförening.  

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där varje lägenhetsinnehavare är medlem. Beroende på hur stor din lägenhet är äger du en procentuell andel av hela fastigheten. Föreningen har stadgar och medlemmarna väljer en styrelse på årsstämman. Årsstämman är det högsta beslutande organet och varje medlem har en röst. 

Gemensamt ansvar

Som medlem i föreningen har du både skyldigheter och rättigheter. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att föreningen och dess fastighet sköts på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt. Det ligger i alla medlemmars intresse att föreningens ekonomi är god och att fastigheten, huset och lägenheterna är i gott skick. 

Gemensamma kostnader

Du bor till självkostnadspris. Månadsavgiften är baserad bland annat på föreningens samlade driftskostnader och på hur mycket reparationer, underhåll, städning och annat som behövs för att driva fastigheten och föreningen. Var rädd om vår gemensamma egendom, det håller kostnaderna nere och därmed också din egen månadsavgift.  

Ditt ansvar

När du nu blir medlem tar du över ansvaret för din lägenhet, både för underhåll framåt och för ändringar som tidigare gjorts inne i lägenheten. Det är viktigt att du som köpare reklamerar alla eventuella brister snabbt, på grund av kort reklamations- och preskriptionsfrist enligt köplagen. Eventuella brister i din lägenhet, till exempel ett läckande tätskikt, kan påverka fastigheten och grannars lägenheter.  Se till att din bostad är rätt försäkrad. 

Fastum hjälper dig

Har du frågor kring medlemskap, lägenhetsregister, pantbrev? Då hittar du information på hemsidan, saltsjovy.se. Hittar du inte svaret på hemsidan kan du kontakta Fastum, som är vår ekonomiska och administrativa förvaltare. Fastum kan också anlita specialister som kan bistå dig som ny medlem i hantering av brister eller annat som kanske upptäcks i samband med köpet och som i värsta fall kan leda till skador på lägenheter och hus. 

Här hittar du mer information om föreningens ekonomiska förvaltning


Dina sidor hos Fastum

Håll koll på dina avier och fakturor på Fastum direkt. Du loggar in med ditt bank-id. Betala din månadsavgift i tid. Ett tips är att använda autogiro. Du hittar mer information om autogiro på dina sidor på Fastum direkt. 

Nycklar, kodbrickor och porttelefon

Nycklarna till bostaden passar inte till porten. Det finns heller ingen portkod. Inpassering i fastigheten sker med kodbrickor. Ditt namn finns i porttelefonen vid din port, så att du kan släppa in besök. Besökaren söker upp din våning och trycker på ditt namn, din mobiltelefon ringer och vill du släppa in trycker du ”5”.  

Vid inflyttning

Viktigt när du flyttar in är att porten ställs upp på rätt sätt, annars går den automatiska dörröppnaren sönder och föreningen måste bekosta lagning. 

Läs hur här: Att ställa upp porten 

Sophantering

Du kan slänga hushållsavfall (gröna kärl) och matrester (bruna tunnor) i våra två soprum. Där hittar du också bruna påsar till matrester.

Viktigt: Pappers- och plastförpackningar, glas, tidningar och metall får INTE slängas i våra soprum. För dessa finns en återvinningsstation på Kvarnholmsvägen 50. För skrymmande avfall, elektronik, kemiskt avfall med mera hänvisas till Nacka kommuns Kretsloppscentraler. 

Trivas tillsammans

För att vi alla ska kunna trivas ihop har vi Husregler, som du bör läsa igenom.

Några kortisar: Det ska vara tyst och lugnt i huset klockan 22. Kör inte heller tvättmaskin eller torktumlare efter denna tid. Borra inte i väggar och tak efter klockan 20, ljudet fortplantar sig och barn vaknar. Rökning är förbjuden i gemensamma utrymmen. Undvik att röka även på din balkong, det stör grannarna.  

Brf Saltsjö Vy finns också på Facebook. Gruppen är till för kommunikation medlemmar och boende emellan och är inte en officiell  informationskanal för styrelsen. Läs mer på sidan Vanliga frågor och svar

Aktuell info

I varje entré finns en digital infotavla. Där informerar styrelsen om sådant som är aktuellt. När ingen info finns syns lägenhetsregistret. Testa att trycka på pilknapparna längst ner på tavlan. Du kan också logga in med din kodbricka och via infotavlan boka Gemensamhetslokalen.  

Några gånger per år får du också information från styrelsen via mejl.  

Du har säkert fler frågor och funderingar. Kolla på hemsidan, här finns många svar. Du kan också få hjälp via Fastum, vår ekonomiska förvaltare, och Driftia, som sköter om fastigheten.  

Och vill du ha kontakt med Brf Saltsjö Vys styrelse kan du mejla info@saltsjovy.se.  

Återigen, varmt välkommen till vår fina bostadsrättsförening!

 

Önskar

Styrelsen i Brf Saltsjö Vy

via ordföranden

Max Schönhausen

info@saltsjovy.se