Felanmälan

Driftia sköter vår fastighet - dit ska felanmälan skickas

Behöver du felanmäla något som gäller vår byggnad eller i ditt boende (ej vitvaror - se nedan)Alla sådana felanmälningar ska gå via Driftia. De hanterar även försäkringsfrågor, skadedjur och annat. Läs mer om ansvarfördelningen mellan dig som medlem och föreningen.
Besök Driftias hemsida för att göra felanmälan
eller
- ring 08-744 44 33 dagtid vardagar mellan kl 08.00-16.00. Övrig tid kan du tala in ett meddelande. Mail kan du alltid skicka.
- För akuta åtgärder efter kl 16.00, ring Driftias fastighetsjour på telefon 08-744 09 50. 

Om dina vitvaror går sönder
Garantitiden har ju gått ut för de vitvaror som fanns vid inflyttningen i huset 2014. Vitvaror kommer framöver säkert att gå sönder någon gång. Då gäller detta om du väljer att ta ärendet vidare till försäkringsbolag:
- den boende ska via sin hemförsäkring ta kontakt med sitt försäkringsbolag. I bästa fall kanske skadan ersätt av den boendes eget försäkringsbolag
- om försäkringsbolaget inte ersätter skadan så ska den boende eller föreningens styrelsen inte kontakta föreningens försäkringsbolag Brandkontoret. Det kollektiva bostadsrättstillägget i föreningens försäkring täcker inte skada på vitvaror     
- bara om den boendes försäkringsbolag vid utredningen upptäcker att fastigheten också har blivit skadad i samband med händelsen (tex vattenskada) tar den boendes försäkringsbolag kontakt med föreningens försäkringsbolag Brandkontoret. Då kommer styrelsen i föreningen att bli inblandad.

Fel på hissen

Kontakta Schindler Hiss AB på telefonummer 020-31 33 33 eller besöker Schindlers hemsida >>

Försäkring och skadedjur

Brf Saltsjö Vy har tecknat fastighetsförsäkring med Brandkontoret AB. Där ingår en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Det innebär att du inte behöver teckna detta tillägg via din egen Brf-försäkring. Vid skada ska anmälan alltid gå via Driftia som i förekommande fall hänvisar dig vidare.
Telefonnummer till Anticimex för skadedjursbekämpning är 075-245 10 00.

Bredband-Telefoni-TV-Play

Vår bredbandsleverantör är Ownit. Kontakta dem om du vill ha mer än basutbudet på support@ownit.se, eller om du har något problem med din TV eller fiberuppkoppling. 08 - 525 07 300 Vardagar 08.00-20.00 och Helgdagar 10.00-18.00.
Läs mer om bredband-Telefoni-TV-Play under Bra att veta - Regler och Trivsel.