Fastighetsskötsel

Driftia sköter vår fastighet


Driftia Förvaltning AB är skötselentrepenör av vår fastighet och våra lägenheter.
Fastighetsskötaren besöker fastigheten en gång per vecka, med ordinarie rondering torsdag eftermiddag.
Markskötsel, sandning och snöröjning utanför entréerna sköts av PB Mark & Miljö AB från Värmdö.
Städning sköts av företaget Söder om Söder.

Om du som privatperson vill ha hjälp med arbeten av praktisk karaktär, kontakta gärna Driftias kundtjänst via mail ,
eller ring 08-744 44 33.

Om du får en skada i din lägenhet ska du felanmäla detta till Driftia. De gör också en första bedömning om skadan innebär någon form av försäkringshantering och om det ska belasta din egen hemförsäkring, gå via bostadsrättstillägget på föreningens fasteighetsförsäkring eller belasta föreningens fastighetsförsäkring.    

Ser du något i vår byggnad eller i din lägenhet som behöver åtgärdas ska du göra en felanmälan till Driftia (gäller ej vitvaror). Observera, ta inte personlig kontakt med Driftias personal när dom är på plats hos oss. Använd dig av webben, telefon eller mail så att felen loggas i bestämd ordning.

Om du vill förändra/bygga om i din lägenhet och vill ha stöd och hjälp om vad som kan och får göras, ska du kontakta Driftia. Se ovan kontaktuppgifter.

Läs gärna mer information på hemsidan driftia.se