Ekonomisk och administrativ förvaltning

Fastum sköter vårt lägenhetsregister och förvaltar våra
ekonomiska och administrativa ärenden

Fastums ansvar

Fastum sköter på uppdrag av styrelsen föreningens löpande ekonomiska och administrativa förvalting. De har fullmakt att för föreningens räkning:
- förbereda medlemsskap i föreningen. Fastum kontaktar alla nyinflyttade, ifyllande av samtyckesregister, ev balkongavtal, porttelefonregister m m.
- hantera, bearbeta och spara pantbrev och gåvobrev
- föra lägenhets- och medlemsregister
- hantera beställningar och utdrag ur medlemsregister (gäller för bank eller bostadsrättsinnehavaren). Lagstadgad åtgärd
- månadsvis avisera föreningens avgifter samt debitera användning av gemensamhetslokalen
- hanterar kodbrickor
- uppdatera porttelefonregister för insläpp av besök genom att trycka siffran "5" på telefonen
- sköta garagekö och garageavtal. Ansvara för uppsägning av din plats i garagekön. Använd denna länk om du vill ställa dig i garagekön
- skicka ut kontrolluppgifter vid försäljningar
Om du behöver hjälp med något av ovanstående ska du vända dig till Fastums servicecenter via 90220.se 

Ange alla dina uppgifter vid kontakt, inlusive lägenhetsnummer. Du ska alltså inte kontakta infolådan eller någon i styrelsen om ovanstående.


Panter ska brevledes skickas till:

Fastum AB

Box 3118

169 03 Solna

Du loggar in på Fastums kundportal via fastumdirekt.se till "Mina sidor" (normalt med bankid) där du bland annat ser dina fakturor och aviseringar.  


Beställning av mäklarbild med överlåtelsehandlingar
Görs på Fastums mäklarsida.

Köp och försäljningar - Överlåtelser av lägenheter och dess handlingar ska alltid hanteras av Fastum. Det ska ske via deras överlåtelseportal.  De ska alltså inte skickas till Brf Saltsjö Vy.
 
Besöksadress till Fastum:
Råsundavägen 18, Solna
 
Postadress
Fastum AB
Box 3118
169 03 Solna

Epost fastum (använd i första hand Servicecenter 90220.se): kundsupport@fastum.se
Telefon Fastum: 90220 (utan riktnummer)
Servicecenter har öppet 7.30-16.00


Föreningens och styrelsens ansvar. Lägenhetsnycklar och namnskyltar

Nycklar till lägenheter och fastigheten sköter styrelsen via Great Security, tidigare Nacka Lås och larm. 
Behöver du hjälp med borttappad lägenhetsnyckel, ska felanmälan göras till Driftia. Läs mer här.
Namnskyltar på brevlådorna sköter föreningen själv. På brevlådorna ska endast de namn stå som finns på Avtal på upplåtelse av bostadsrätt eller äverlåtelseavtal. Övriga boende ska ha en c/o adress. Om du har funderingar på detta, skicka ett mail till infolådan.