30 av totalt 79 bilplatser är elbilsplatser

Föroreningar och utsläpp måste minska i Världen, därom är de flesta överens. Som en del i denna ambition satsas det nu som aldrig förr på sol, vind och andra förnybara energikällor. Och - inom bilindustrin - på elektriskt drivna fordon. Här i Norden är bensin- och dieselbilarna borta inom en gripbar framtid, och då gäller det att infrastrukturen med laddplatser är utbyggd.
Vi i Brf Saltsjö Vy var först i Finnboda med laddboxar i garaget för några år sedan. Vi insåg då att vi inte bara slog ett slag för miljön, vi gjorde också vår förening mer attraktiv. Många nya medlemmar väljer att investera i sin bostad hos oss för Finbodas fantastiska läge, föreningens stabila ekonomi - och garagets många elboxar. Efterfrågan på elbilplatser har stadigt ökat, och vi bygger ut när behovet ökar.
Just nu har vi 79 bilplatser i vårt garage, runt 40 procent av dem - 30 platser - har laddboxar. Enligt branschfolk är det få föreningar i landet, om ens någon, som har ett så elektrifierat garage procentuellt sett.
Vi har också tillsammans med vår partner Eways skapat förutsättningar för att modernisera garaget ännu mer. Vi kan ganska snabbt bygga fler laddboxar. Och det kommer vi förstås att göra allteftersom efterfrågan stiger. De bensinbilar som står på en elplats måste då tyvärr flyttas till en annan plats i garaget. Dock: ingen elbil går före bensinbil i kön, och ingen förlorar sin plats oavsett bränsle.