Min sida i Fastum Direkt

På Min sida i Fastum Direkt  loggar du in med bankid om du har ett sådant. Där kan du bland annat se dina månatliga avgiftsavier plus annan info från vår ekonomoiske förvaltare. Vill du ha kontakt med Fastum och läsa om Fastums ansvar, gå till denna sida.
Information från föreningen går via Fastums mailfunktioner (till medlemmar som har samtyckt till digital info), samt via den digitala tavlan.