Följ våra garageregler

Föreningen har installerat övervakning i garaget för att trygga bilarnas säkerhet och förebygga stölder som tidigare har drabbat oss.
 
Men vi kan fortfarande bli mycket bättre på att följa inpasserings- och hastighetsregler i och utanför garaget:
 
Det är absolut förbjudet att följa efter en annan bil in i garaget! Det kan likväl vara en tjuv som en granne. Väntar du på en framförvarande bil som ska in i garaget så måste du vänta på din tur!
Alltså, vänta tills trafiklampan slocknat och använd taggen för att komma in.
 
Vi har haft några olyckor vid nedfarten till garaget pga att bilar möts i kurvan. Samma princip här, en i taget. Skall du köra in i garaget så måste du vänta tills lampan är släckt innan du använder din egen tagg. Lyser den rött eller grönt så är det för att någon precis kört in eller är på väg ut. Ska du köra ut ur garaget gäller samma sak. Ser du att lampan lyser ska du vänta med att köra fram mot porten tills den slocknat. ´
 
Hastigheten i garaget får inte vara högre än farten för en gående.
 
Den som inte följer ordningsreglerna kan bli av med sin bilplats i garaget.