Blanketter och avtal

Angående inglasning av balkong
Numera krävs alltid byggnadslov för inglasning av balkonger och det är du som ska glasa in balkongen som ska söka byggnadslovet hos Nacka kommun. Du ska också informera föreningens styrelse innan du sätter igång inglasningsprojektet. Det är också du som ansvarar för inglasningen, följ instruktionerna och teckna de avtal som behövs (se nedan). Styrelsen har i övrigt inte något med ditt inglasningsprojekt att göra.
Om du vill glasa in din balkong eller redan har gjort det och behöver föra över avtalet till ny lägenhetsägare ska du klicka på pdf:en till vänster eller på denna länk och skriva ut avtalet i två exemplar. (OBS!) Båda exemplaren ska skrivas under innan det läggs i styrelsens postlåda i 10 B. Ett behålls av lägenhetsinnehavaren och ett behålls av styrelsen för Brf Saltsjö Vy efter att samtliga parter har skrivit under. Om lägenheten ägs av två personer skall bägge två skriva under avtalet.
Det finns ett motsvarande regelverk liknande avtalet angående fortsatta inglasningsprojekt inom Brf Saltsjö Vy.