Vem ansvarar om något händer din lägenhet eller på föreningens fastighet?

Läs nedanstående två dokument om du vill veta mer om det är bostadsrättsinnehavaren eller bostadsrättsföreningen som har ansvar om något händer fastigheten eller lägenheten och som måste åtgärdas.

Observera att du alltid ska ta kontakt med Driftia när det gäller felanmälan och tveksamhet i försäkringsfrågor mellan Brf Saltsjö Vy och du som medlem.

I försäkringsfrågor har brf Saltsjö Vy avtal med fastighetsförsäkringsbolaget Brandkontoret. För din information är här en länk till deras hemsida. Där ingår bostadsrättstillägg. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag och kontrollera om du har ett sådant tillägg i din hemförsäkring om du är osäker. Det ska du alltså inte behöva. Läs dokumentet som förklarar och visar de aktuella villkor som gäller för Brandkontorets bostadsrättstillägg.  

Än en gång, kontakta alltid Driftia för att anmäla om något har skadats eller gått sönder i din lägenhet. Dom gör alltid en första bedömning och tar kontatk med styrelsen vid behöv. Detta gäller även i försäkringsfrågor. Om du har frågor som rör din lägenhet, eller om du vill ha något fixat ska du också ta kontakt med Drifta. Gör felanmälan här,

Om du har övriga frågor eller synpunkter, kontakta styrelsen via infolådan.